Medlem i Psykologföretagarna
Medlem i Sveriges Psykologförbund
Medlem i Interpersonell psykoterapi Sverige
Medlem i The International Society for Quality of Life Research (ISOQOL)

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är HBTQ diplomerad 2017

Klinisk erfarenhet

Ann-Sophie Lindqvist Bagge har mångårig och gedigen erfarenhet av behandling och neuropsykiatrisk utredning av klienter och patienter inom företagshälsovård samt från specialiserad psykiatri.

Externa uppdrag som expert och sakkunnig

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är anlitad expert och sakkunnig inom fält som rör psykologisk behandling och psykologisk forskning.

Forskning

Ann-Sophie Lindqvist Bagge disputerade 2004 och bedriver aktiv forskning inom psykologi och livskvalitet. För mer information se ResearchGate.