Olofsson
&
Lindqvist

Psykologisk och medicinsk konsultation

Företaget arbetar mot individuell- och parterapeutisk behandling, samt mot företag och chefscoachning.

Klienter remitteras från försäkringsbolag och företagshälsovård eller söker privat. Behandlingen baseras på interpersonell terapi, kognitiv beteendeterapi och/eller psykodynamisk terapi beroende på aktuell problematik.

Neuropsykiatriska utredningar görs på uppdrag av privatpersoner, försäkringsbolag och företagshälsovård.

All verksamhet grundar sig på evidensbaserade och kliniska beprövade metoder.

Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Legitimerad psykolog
Docent i psykologi
Specialistbehörighet i psykologisk behandling/psykoterapi
Specialistbehörighet i beroendepsykologi

Medlem i Psykologföretagarna
Medlem i Sveriges Psykologförbund
Medlem i Interpersonell psykoterapi Sverige
Medlem i The International Society for Quality of Life Research (ISOQOL)

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är HBTQ diplomerad 2017

Klinisk erfarenhet

Ann-Sophie Lindqvist Bagge har mångårig och gedigen erfarenhet av behandling och neuropsykiatrisk utredning av klienter och patienter inom företagshälsovård samt från specialiserad psykiatri.

Externa uppdrag som expert och sakkunnig

Ann-Sophie Lindqvist Bagge är anlitad expert och sakkunnig inom fält som rör psykologisk behandling och psykologisk forskning.

Forskning

Ann-Sophie Lindqvist Bagge disputerade 2004 och bedriver aktiv forskning inom psykologi och livskvalitet. För mer information se ResearchGate.

Interpersonell psykoterapi